• Vườn trên mái

    Vườn đứng hay vườn thẳng đứng hay tường cây ,(greenwall).... là tên gọi chung của 1 giải pháp trồng cây xanh theo phương đứng. Sử dụng các giải pháp như thảm nỉ. chậu nhựa, modul nhựa... tạo liên kết và trồng cây theo phương đứng.

    Vườn trên mái
  • Vườn thẳng đứng

    Với phong cách mang thiên nhiên gần với con người, Vườn thẳng đứng có thể trồng ở bất kỳ nơi nào mà không mất nhiều diện tích, từ  sân vườn, ban công, mái hiên, mái nhà, mảng tường.v.v. đều có thể là những "bức tường xanh"

    Vườn thẳng đứng
 1